Toespraak pastoor Geudens Vastelaovesviering in de kerk


Opening van de viering

Met carnaval nemen we enkele dagen wat meer afstand van de ernst in de wereld. Het zijn ook de ontspannen dagen voorafgaand aan Aswoensdag.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gooit echter roet in het eten. Hoe daar mee om te gaan? Kunnen we Carnaval vieren, mogen we überhaupt wel carnaval vieren? De ouderen onder ons herinneren zich de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, de jongeren onder ons zijn echter blij weer samen te mogen en te kunnen komen na de lockdowns en ontspannen bij elkaar te zijn. Ook te begrijpen.

Door de coronamaatregelen wordt carnaval sowieso al een stuk minder gevierd als voorheen. Het maakt ons de broosheid van ons bestaan bewust!

De lezingen van vandaag passen goed bij carnaval en bij de aanstaande Veertigdagentijd. In het evangelie spreekt Jezus vandaag over de innerlijke goedheid van de mens: “Waar het hart vol van is, daar vloeit de mond van over.” Deze hartversterkende woorden nodigen ons uit om hartelijke mensen te zijn die vriendelijk met elkaar omgaan!

Eerste deel van de toespraak

De carnaval laat ons normaliter wat afstand nemen van de ernst in de wereld. De problemen rond de coronacrisis hebben ons allemaal getoond hoe kwetsbaar we zijn als mensen. Het evangelie van deze achtste zondag en carnaval passen goed bij elkaar. Het evangelie nodigt ons uit om onszelf eens af te vragen wat ons ertoe beweegt een naaste te willen corrigeren. De liefde adviseert ons dat als je fouten zoekt, een spiegel te gebruiken in plaats van een vergrootglas of een verrekijker.

Niets schijnt voor de mens zo moeilijk te zijn als zijn eigen fouten te herkennen en te aanvaarden. We leven allemaal met onze eigen splinters, balken en blinde vlekken. Maar bemoedigend zegt Jezus ons, als het hart goed is; dan zijn de vruchten ook goed. Het is goed om ons zelf regelmatig af te vragen wat ons ertoe beweegt een naaste te corrigeren. In de wereld van de media horen we helaas veel negatiefs over personen en situaties en worden zaken soms flink gedramatiseerd.

Carnaval ofwel Vastenavond is sterk verbonden met het katholieke vasten. Over drie dagen vieren wij Aswoensdag. Nog steeds een verplichte vasten- en onthoudingsdag. Veertig dagen waarin we Jezus’ lijden en sterven gedenken. Veertig dagen waarin we ons voorbereiden op het grote feest van Pasen, het feest van Jezus’ verrijzenis. Maar voordat we dat gaan doen is het goed om in dankbaarheid van Gods goede gaven te genieten.

Tweede deel van de toespraak

Een kort liedje, met als inhoud: Het gaat om je binnenkant om wie je echt bent. Niet alleen om de buitenkant hoe je er uit ziet…

Pastoor Jack Geudens