Wouter den Ouden: ‘Eenzaamheid toegenomen vanwege ontkerkelijking.’


“Ik denk wel eens dat de eenzaamheid tegenwoordig ook is toegenomen vanwege de ontkerkelijking. Niet alleen vanwege de structuur die het kerkelijk leven bood maar meer nog omdat de Godfiguur als Trooster verdwenen is. Mijn ouders konden nog terugvallen op de gesprekken die ze met God voerden en die hun hulp en troost boden”

Psycholoog Wouter den Ouden van het ‘Platform voor Eenzaamheid’

Lees hier verderhttps://vooreenzaamheid.nl