Gemeente Venray: Aandacht voor het vinden van eenzaamheid


Door: Marieke Datum: 02 november 2021 13:50  Laatste update: 02-11-2021

In de gemeente Venray heeft 46% van de volwassenen te maken met eenzaamheid en 4% met ernstige eenzaamheid. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van de GGD uit 2020. Binnen de gemeente Venray gebeurt al veel om eenzaamheid tegen te gaan. Wat nog onderbelicht is gebleven, is het vinden van inwoners die eenzaam zijn. Het door het college vastgestelde actieplan richt zich daarom met name daarop.

Sociale druk
Dit is niet eenvoudig, gezien eenzaamheid een taboeonderwerp is. Mensen praten liever niet over eenzaamheid en geven niet graag toe dat zij zich eenzaam voelen. Bovendien zien mensen er vaak tegenop om op eigen initiatief hulp te zoeken. Eenzaamheid is ook niet op te lossen met activiteiten. Het is wel een middel om menselijk contact te maken. De sociale druk om mensen meer sociaal te laten zijn kan echter ook averechts uitpakken en gevoelens van eenzaamheid laten ontstaan of verscherpen.

Sociale eenzaamheid
Eenzaamheid heeft te maken met het ontbreken van betekenisvolle relaties; niet het aantal relaties, maar de betekenis die iemand daaraan geeft, is van belang. Sociale eenzaamheid is eenzaamheid door een gebrek aan een sociaal netwerk zoals bijvoorbeeld vrienden, familie en buren. Emotionele eenzaamheid is eenzaamheid door het missen van een intieme band met iemand, zoals een goede vriend of een partner. Van de eenzame inwoners in Venray voelt 31% zich sociaal eenzaam en 28% emotioneel eenzaam.

Samenwerking met partners
Er zijn veel professionals en vrijwilligers die bij de inwoners achter de voordeur komen. Zij hebben een belangrijke signalerende functie. De samenwerking vanuit de gemeente met de partners is dus essentieel. Een werkgroep bestaande uit Synthese, MEE, IK Begin en de gemeente gaat daarom samen aan de slag met het signaleren van eenzamen. Daarnaast gaan zij onderling de samenwerking versterken zodat er meer gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en aanbod. Ook andere (vrijwilligers) organisaties en verenigingen kunnen zich nog aanmelden voor deze aanpak via maud.engels@venray.nl.

>>> https://venray.nieuws.nl/gemeente/117159/gemeente-venray-aandacht-voor-het-vinden-van-eenzaamheid