Literatuurstudie relatie als instrument van genezing


Geconfronteerd met veel lijden bij patiënten op de psychiatrische ziekenhuizen ‘Huize Padua’, ‘Coudewater’ en ‘de Grote Beek (R.P.I.)’ waar ik gewerkt heb, kwam de gedachte bij me op om een scriptie te gaan schrijven vanuit deze werkervaringen met de lijdende mens en tegelijkertijd als gelovig mens vertrouwend op Gods barmhartige liefde!

Doorheen de jaren groeide de vraagstelling in me: zou het mogelijk zijn dat emotioneel beschadigde mensen genezen zouden kunnen worden door toedoen van gebed en ook door mijn persoonlijk goeddoen en goedzijn in de omgang met deze mens? Een oude pater (‘witte’ pater Jo van Osch, M Afr, 1923-2012) vertelde me dat hij Anna Terruwe persoonlijk heeft gekend, een gelovige psychiater die zich verdiept heeft in genezingsprocessen en bekend geworden door haar bevestigingstheorie met het centrale begrip ‘de weerhoudende liefde’. En van het een kwam het ander… de scriptie is er gekomen, met als uitkomst: Ja, emotioneel en psychisch beschadigde mensen kunnen genezen door omgang met andere mensen die hen begeleidend liefhebben op de wijze van ‘weerhoudende liefde’.

Zie hier mijn scriptie: ‘Relatie als instrument van genezing’ op website Anna-Terruwe.nl, of op ‘Scribd’ als eerste versie onder pseudoniem Sjaak van de Berkt en als tweede versie onder mijn eigen naam.

banner468x60ani (1)

Pastoor Geudens