Wie ik ben


Met hart en ziel aandacht hebben voor mensen om je heen

Na de HAVO ben ik gaan studeren aan de Sociale Academie “De Dommel’ in Eindhoven. Tijdens een bedevaartreis naar Lourdes werd ik innerlijk aangeraakt, zodanig zelfs dat ik van opleiding ben veranderd. Van Academie naar het Seminarie. Een loopbaan als maatschappelijk werker in de zorg werd ingeruild met werken voor mensen in de kerk en samenleving.

Nog een aanvullende opleiding gevolgd als arbeidstherapeut / activiteitenbegeleider aan Katholieke Leergangen Tilburg.

Priesterwijding volgde in 2000; ben nu als priester werkzaam voor het Bisdom Roermond in negen parochies van het Dekenaat Venray. Volledigheidshalve zijn te noemen; twee parochies van Venray de Grote Kerk en de Paterskerk, Smakt, Vredepeel, Merselo, Ysselsteyn, Leunen, Veulen en Heide.

Wat me aanspreekt is;

– Werken met mensen in de Kerk, luisteren naar hun levensverhaal, oor hebben voor wat een ander te vertellen heeft, mensen nabij zijn.

– Bidden met mensen in de Kerk, het onder woorden brengen wat hen ten diepste beweegt en dat binnenbrengen in de ruimte waar God zich vinden laat; dat kan het eigen hart zijn, of een kerk of kapel, of een ontmoetingsplek. Het samen uitdrukken wat ons beweegt in een gebedje, in een zegening, bidden met Maria.

– Ontmoeting met mensen in de Kerk, verbonden zijn op momenten van ontspanning en ongedwongen samenzijn (muziekuitvoeringen, ontmoetingsgroepen). Ontmoeting met mensen die verdriet hebben en dat ook mogen uiten en delen.

Ik hoop u binnenkort te ontmoeten. Tot ziens!

Copyright: Marloes van Loon

pastoor Jack Geudens