De Kerk moet een actieve rol spelen in de eenzaamheidscrisis


ONDERZOEK: GELOVIGEN VERWACHTEN ACTIE VAN KERK TEGEN EENZAAMHEID

De Kerk moet een actieve rol spelen in de eenzaamheidscrisis. Dat vinden kerkbetrokken gelovigen uit heel Nederland. Maar liefst 88 procent van de kerkgangers ziet het als een belangrijke taak voor plaatselijke kerken om iets te doen tegen eenzaamheid. Dat blijkt uit onderzoek van Actie Kerkbalans. Veel kerken pakken die taak al op: negen op de tien gelovigen zegt te weten dat hun kerk een actieve rol vervult bij verschillende crises (91 procent). En driekwart (76 procent) van de gelovigen verwacht die houding ook.

Die uitkomst is onderdeel van een breder verwachtingspatroon, waarbij gelovigen uit het hele land het terecht vinden dat de plaatselijke kerk een actieve rol speelt bij maatschappelijke crises. Vooral wanneer deze een directe impact hebben op het dagelijks leven van mensen wordt een actieve rol van de Kerk verwacht. Tijdens de presentatie van het onderzoek noemde bisschop Hans van den Hende, de voorzitter van de bisschoppenconferentie, de Kerk “een netwerk van liefde”. Hij zei het belangrijk te vinden dat lokale kerken in actie komen en ook mogelijkheden te zien om jongeren daarbij te betrekken.

Naast de eenzaamheidscrisis verwachten kerkgangers ook actie van de Kerk als het gaat om de vluchtelingencrisis (75 procent) en de energie/armoedecrisis (68 procent). Bij de stikstof- en de coronacrisis verwachten gelovigen daarentegen maar in zeer beperkte mate een actieve rol van hun kerk. Waarom dit laatste zo is, blijkt niet uit het onderzoek.

Hulp zoeken
Parochianen zoeken ook zelf steun bij de Kerk. Naast familie en vrienden is de parochie de eerste plek waar mensen aankloppen voor hulp. De kerk is vooral een bron van steun voor mensen die regelmatig naar de kerk gaan. Zeker 62 procent van deze trouwe bezoekers klopt aan bij de kerk in tijden van crisis, naast familie (81 procent) en vrienden (65 procent). “Bijzonder om te zien dat de plaatselijke kerk zo’n belangrijke plek heeft in het leven van veel trouwe kerkgangers. En dat de kerk een plek is waar zij hun toevlucht zoeken wanneer ze het moeilijk hebben”, zegt woordvoerster Anna Kruse van Actie Kerkbalans. Opmerkelijk is dat ook mensen die zelden of nooit naar de kerk gaan, de plaatselijke geloofsgemeenschap toch zien als een plek om steun te zoeken in moeilijke tijden.

Bijna een kwart van de mensen is bereid meer aan de Kerk te geven.

Meer geven
Het landelijk onderzoek is uitgevoerd in het kader van de jaarlijkse Actie Kerkbalans die deze weken wordt gehouden. Aan het onderzoek hebben zo’n viereneenhalfduizend mensen deelgenomen, van wie ongeveer de helft katholiek en de helft protestant. Uit de resultaten blijkt dat ondanks de stijgende kosten voor levensonderhoud bijna alle respondenten (94 procent) bereid zijn hun eigen kerk financieel te blijven steunen. Bijna een kwart van de mensen is zelfs bereid meer te geven (21 procent). Ook veel parochianen die zelden of nooit naar de kerk gaan, willen de kerk toch blijven steunen (56 procent). Opvallend is ook dat een kwart van de respondenten die helemaal geen lid is van een christelijke kerk, toch bereid is aan een kerkgenootschap in de buurt te geven.

Actie Kerkbalans
In het onderzoek werden deelnemers ook gevraagd naar hun betrokkenheid bij Actie Kerkbalans. Verreweg de meeste gelovigen blijken Actie Kerkbalans te kennen en twee derde vindt de actie belangrijk voor de toekomst van hun kerk of parochie. Kerkgangers geven vooral graag voor hun plaatselijke kerk en dan met name voor concrete doelen, zoals het onderhoud van het gebouw of de pastorale beroepskrachten. Parochianen zien de kerk als een belangrijke plek om het geloof met anderen te delen en om er voor elkaar te zijn. Ze geven aan het ook van belang te vinden dat de Kerk een plek blijft voor een volgende generatie.

Lees de rapportage: Marktonderzoek pdf