Ontwikkeling van een visie op aandachtambassadeurs


Bouwstenen in het ontwikkelen van een visie op aandachtambassadeurs. Een aanzet daartoe.

Aandachtambassadeurs zijn mensen die zich inzetten om aandacht te geven aan anderen. Ze zijn meestal vrijwilligers die zich inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap en zich richten op het ondersteunen van mensen die eenzaam zijn.

Aandachtambassadeurs hebben als doel om eenzaamheid te verminderen en sociale verbindingen te vergroten. Ze kunnen mensen in hun eigen omgeving of woon- en werksituatie bezoeken die geïsoleerd zijn en met hen praten om hun gevoelens van eenzaamheid te verminderen. Ook kunnen ze activiteiten organiseren waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten en contact kunnen maken, zoals bijvoorbeeld koffieochtenden of spelletjesmiddagen. Denk aan de ontmoetingsdagen in de pastorie van de paterskerk en in de wijkcentra.

Om de speciale doelstelling aandacht voor de eenzame mens uit te werken, kunnen aandachtambassadeurs samenwerken met lokale organisaties (Synthese, MEE) die zich bezighouden met het ondersteunen van kwetsbare mensen, zoals ouderen en mensen met een beperking. Ze kunnen contact opnemen met verzorgingshuizen en andere zorginstellingen om te kijken hoe ze kunnen helpen om eenzaamheid onder de bewoners te verminderen.

Om een visie uit te werken voor werkzaamheid binnen de gemeente Venray, kunnen aandachtambassadeurs samenwerken met de gemeente en andere lokale organisaties om te kijken hoe ze het beste kunnen bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Ze kunnen bijvoorbeeld een plan opstellen om meer sociale activiteiten te organiseren en vrijwilligers te werven (vrijwilligersmarkt 27 mei) om mensen te bezoeken die eenzaam zijn. Ook kunnen ze zich richten op het vergroten van de bekendheid van het probleem van eenzaamheid en het belang van sociale verbindingen voor het welzijn van mensen.

Om hun doelstellingen te bereiken, kunnen aandachtambassadeurs verschillende strategieën gebruiken. Ze kunnen bijvoorbeeld samenwerken met lokale bedrijven om financiële steun te krijgen voor hun activiteiten en evenementen. Ook kunnen ze sociale media gebruiken om meer mensen te bereiken en bewustzijn te creëren over het probleem van eenzaamheid en de activiteiten die ze organiseren.

Daarnaast kunnen aandachtambassadeurs trainingen volgen om hun vaardigheden te verbeteren in het ondersteunen van mensen die eenzaam zijn. Dit kan bijvoorbeeld training zijn in luisteren, empathie tonen en het herkennen van tekenen van eenzaamheid. Ze kunnen ook samenwerken met professionals in de gezondheidszorg om hun kennis te vergroten over het ondersteunen van mensen met eenzaamheidsproblemen.

Binnen de gemeente Venray kunnen aandachtambassadeurs zich richten op het creëren van een netwerk van ondersteuning voor mensen die zich eenzaam voelen. Ze kunnen bijvoorbeeld een lijst maken van vrijwilligers die beschikbaar zijn om te praten en activiteiten te organiseren, evenals contactgegevens van lokale organisaties die hulp bieden aan mensen die eenzaam zijn.

Tot slot kunnen aandachtambassadeurs een belangrijke rol spelen in het vergroten van het bewustzijn van het belang van sociale verbindingen voor het welzijn van mensen. Door bijvoorbeeld informatie te delen over de gezondheidsrisico’s van eenzaamheid en de voordelen van sociale verbindingen, kunnen ze mensen helpen om zich bewuster te worden van het probleem en de noodzaak om actie te ondernemen om eenzaamheid te verminderen.

Pastoor Jack Geudens, zelf aandachtambassadeur